Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Όνομα:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Email:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τ.Κ.:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Αριθμός Μητρώου:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Εξάμηνο Φοίτησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επίθετο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τηλέφωνο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Πόλη:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τμήμα Φοίτησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Εκτιμώμενος χρόνος απόκτησης πτυχίου:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Είδος αναπηρίας:
Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Θα έχετε μαζί στη μεταφορά και αναπηρικό αμαξίδιο;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Θα έχετε μαζί στη μεταφορά και κάποιο συνοδό;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Εξάμηνο:
Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Δευτέρα:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Τρίτη:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Τετάρτη:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Πέμπτη:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Παρασκευή:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!
Field is required!

Δευτέρα:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Τρίτη:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Τετάρτη:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Πέμπτη:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Παρασκευή:

Ώρα έναρξης μαθήματος:
Field is required!
Ώρα λήξης μαθήματος:
Field is required!
Κτίριο/Διεύθυνση Τμήματος:
Field is required!

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Field is required!
Αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική