Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Email:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Σε ποιο τμήμα/σχολή εργάζεστε;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επίθετο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τηλέφωνο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επέλεξε τη θέση εργασίας σας:
Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλη θέση:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δουλεύετε στο ίδρυμα...
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επιθυμώ να παρακολουθήσω τον..
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Έχω επιμορφωθεί στο παρελθόν ενδοϋπηρεσιακά σε ζητήματα που αφορούν τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Field is required!
Αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική