Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) διαθέτει σε συνεργασία με σχετική υπηρεσία ειδικά οχήματα για την μεταφορά Φοιτητών/τριών με Αναπηρία από τις οικίες τους στους χώρους φοίτησης και το αντίστροφο. Προτεραιότητα εξυπηρέτησης από την Υπηρεσία Μεταφοράς έχουν οι Φοιτητές/τριες που είναι χρήστες/στριες αμαξιδίου, έχουν σοβαρές κινητικές αναπηρίες ή προβλήματα όρασης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, εφόσον έχουν συμπληρώσει τη Φόρμα Καταγραφής Αναγκών, θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικά την Αίτηση Μεταφοράς τους από και προς τους χώρους του ιδρύματος. Η αίτηση υποβάλλεται στην γραμματεία της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, δηλαδή μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να τηλεφωνήσουν στη γραμματεία της ΜΥΦΕΟ (2385055207-προσωρινά) προκειμένου να συμπληρωθεί από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο η σχετική αίτηση.

Την ηλεκτρονική Αίτηση Μεταφοράς μπορεί να βρει κανείς πατώντας εδώ.