Τελευταία νέα

Όγδοο ενημερωτικό δελτίο ΜΥΦΕΟ

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) προετοίμασε και δημοσιεύει το όγδοο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Μάιος-Ιούλιος 2022.

Περισσότερα
Έκδοση του Οδηγού για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα Προγράμματα Σπουδών της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» συμμετείχε στις δύο Αλληλοδιδακτικές Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΑΘΟΕ) με τίτλο: «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΠΣ ΤΟΥ ΔΠΘ» και «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ AEI», τις οποίες εγκαινίασε και συντόνισε η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το πρότυπο των Thematic Peer Groups της EUA.

Περισσότερα
Έβδομο ενημερωτικό δελτίο ΜΥΦΕΟ

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) προετοίμασε και δημοσιεύει το έβδομο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2022.

Περισσότερα
Κύκλοι Μάθησης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), η οποία ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)», στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επιμόρφωση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος σε θέματα που αφορούν στην διαχείριση και επικοινωνία με φοιτητές ευπαθών ομάδων. Σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Accessible Limitless Living-All» ανακοινώνουμε την προσφορά κύκλων μάθησης, στους οποίους θα διδάξει εξειδικευμένο προσωπικό σε ζητήματα προσβασιμότητας και ζητήματα που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί).

Περισσότερα
«Καρκίνος του Μαστού: Πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη»

Το Τμήμα Ψυχολογίας, η Επιτροπή Ισότητας Φύλων, η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” Ν. Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, την Τετάρτη 30/03/2022 και ώρα 12.00 μ.μ. – 14.00 μ.μ., διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Καρκίνος του Μαστού: Πρόληψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη».

Περισσότερα
Κοζάνη: Σταθερή θεραπευτική ομάδα

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση μιας σταθερής θεραπευτικής ομάδας.

Περισσότερα
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ 2021-2022

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες στέγης της ΜΥΦΕΟ ως και 31.03.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ..

Περισσότερα
Βιωματικό εργαστήριο στην Καστοριά για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου με στόχο την Ευαισθητοποίηση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην πόλη της Καστοριάς τη Δευτέρα 28/2/2022.

Περισσότερα
Ομάδα Διερεύνησης Αναγκών Φοιτητών/τριών που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση μιας Ομάδας Διερεύνησης Αναγκών Φοιτητών/τριών που Βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού.

Περισσότερα
Infographic #1
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» δημοσιεύουμε το πρώτο infographic με δεδομένα που αφορούν το έργο της Μονάδας. 
Περισσότερα