Οι ψυχολόγοι μπορούν να παραπέμπουν τους/τις φοιτητές/τριες από χαμηλά οικονομικές τάξεις στη γραμματεία της Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), προκειμένου να ενημερώνονται για τις δυνατότητες λήψης επιδότησης ενοικίου από τη μονάδα.

Η ΜΥΦΕΟ θα απονέμει 100 ετήσιες υποτροφίες, τέσσερις για κάθε τμήμα, σε φοιτητές/τριες από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις ως επιδότηση στέγης. Οι φοιτητές/τριες αυτοί/αυτές δεν θα πρέπει να απολαμβάνουν άλλου είδους σχετική επιδότηση ενοικίου (π.χ. στεγαστικό επίδομα) ή διαμονή στις εστίες του ιδρύματος. Η υποτροφία επιδότησης στέγης θα είναι ύψους € 120 και θα χορηγείται για 10 μήνες τον χρόνο. Οι υποτροφίες θα απονέμονται με βάση εισοδηματικά κριτήρια σε φοιτητές /τριες με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια, στους φοιτητές/τριες από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα, και στους/στις φοιτητές/τριες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

  • Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών/τρίων και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μπορείτε να πατήσετε εδώ
  • Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη σελίδα του ΕΛΚΕ ΠΔΜ εδώ.
  • Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  http://applications.uowm.gr/

Τα δικαιολογητικά θα μεταφορτώνονται στην παραπάνω ιστοσελίδα μόνο στη μορφή pdf.  

Άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας 

Αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για την παροχή άλλων μορφών οικονομικής βοήθειας (π.χ., στεγαστικό επίδομα, διαμονής στις εστίες του ΠΔΜ) είναι η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, και ειδικότερα το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.  Πληροφορίες για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μπορεί κανείς να βρει εδώ, ενώ για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του ΠΔΜ μπορεί να βρει εδώ.