Τελευταία νέα

Ενημέρωση της ΜΥΦΕΟ στους/στις Προέδρους των Τμημάτων του ΠΔΜ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15/1/2021 η ενημερωτική συνάντηση της ΜΥΦΕΟ στους Προέδρους και στις Προέδρους των Τμημάτων του Ιδρύματος αναφορικά με (i) την αποστολή και το ρόλο της ΜΥΦΕΟ και της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.), (ii) την αποτίμηση των υπηρεσιών που έχει προσφέρει ως τώρα η ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Τμημάτων του ΠΔΜ, (iii) τις εκτιμώμενες συνέπειες που μπορεί να έχει η πανδημία και οι νέες συνθήκες διαβίωσης στον φοιτητικό πληθυσμό του Ιδρύματος.

Περισσότερα
Ανακοίνωση: Υποτροφίες Στέγης από την ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ προκηρύσσει 100 ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος και είναι:

Περισσότερα
Κοζάνη: Βιωματικό εργαστήριο «Αποδόμηση στερεοτύπων»

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση ενός βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: «Αποδόμηση στερεοτύπων» στην πόλη της Κοζάνης, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Π.Δ.Μ..

Περισσότερα
Καστοριά: Εκπαιδευτικό-Βιωματικό Εργαστήριο Διαχείρισης Χρόνου & Άγχους Εξετάσεων

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση Εκπαιδευτικού/Βιωματικού Εργαστηρίου Διαχείρισης Χρόνου & Άγχους Εξετάσεων στην πόλη της Καστοριάς , τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, 16.00-18.00μ.μ., από την ψυχολόγο της Δομής στην Καστοριά, Βίκυ Μάστορα.

Περισσότερα
Γρεβενά: Εκπαιδευτικό-Βιωματικό εργαστήριο για τα κίνητρα και τη στάση απέναντι στη μάθηση

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση Εκπαιδευτικού-Βιωματικού Εργαστηρίου στην πόλη των Γρεβενών, την Τετάρτη 20/01/2021, 27/01/2021, 03/02/2021, και 10/02/2021. 

Περισσότερα
Γρεβενά: Εκπαιδευτικό-Βιωματικό εργαστήριο για διαχείριση άγχους εξετάσεων και δεξιοτήτων μελέτης

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση Εκπαιδευτικού-Βιωματικού Εργαστηρίου στην πόλη των Γρεβενών, τη Δευτέρα 18/01/2021, 25/01/2021, 01/02/2021, και 08/02/2021. 

Περισσότερα
Καστοριά: Ομάδα Εστίασης για το διοικητικό προσωπικό

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ανακοινώνουμε την διοργάνωση Oμάδας Eστίασης (Focus Group) στην πόλη της Καστοριάς, την Δευτέρα 21/12/2020, 9.30π.μ. με 10.30 π.μ. για το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος. 

Περισσότερα
Γρεβενά: Διοργάνωση εκπαιδευτικού-βιωματικού εργαστηρίου

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), ανακοινώνουμε τη διοργάνωση Εκπαιδευτικού-Βιωματικού Εργαστηρίου στην πόλη των Γρεβενών.

Περισσότερα
Κοζάνη: Βιωματικό εργαστήριο

“Άραγε υπάρχουν «Σταχτοπούτες & Βασιλόπουλα» σήμερα; Πως επιδρούν τα έμφυλα στερεότυπα στην καθημερινότητα μας και πως αναπαρίστανται στα παραμύθια; Έλα στην διαδικτυακή μας ομάδα να αναστοχαστούμε και να γράψουμε το παραμύθι από την αρχή!”

Περισσότερα
Φλώρινα: Βιωματικό εργαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), ανακοινώνουμε την διοργάνωση διαδικτυακού βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο “Παίρνω θέση. Κάνω την διαφορά” για φοιτητές και φοιτήτριες στην πόλη της Φλώρινας την Πέμπτη 10/12/2020, 15.00-17.00μμ.

Περισσότερα