Τελευταία νέα

Κοζάνη: “Διαχείριση άγχους: Εργαστήριο για γονείς μαθητών/τριών που πρόκειται να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις”

Ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αρκετές/οί Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν μαθητές/τριες που συμμετέχουν στην ιδιαίτερη αυτή διαδικασία διοργανώνεται δράση (εργαστήριο) με θέμα: “Διαχείριση άγχους: Εργαστήριο για γονείς μαθητών/τριών που πρόκειται να δώσουν Εξετάσεις” σε συνεργασία με την ΜΥΦΕΟ και την Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. 

Περισσότερα
Κοζάνη: Προβολή της ταινίας “Τρυφερέ μου ταυρομάχε”

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα
Κοζάνη: Προβολή της ταινίας “Οι Άθιχτοι”

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα
Κύκλοι Μάθησης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), η οποία ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)», στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επιμόρφωση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος σε θέματα που αφορούν στην διαχείριση και επικοινωνία με φοιτητές ευπαθών ομάδων. Σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Accessible Limitless Living-All» ανακοινώνουμε την προσφορά κύκλων μάθησης, στους οποίους θα διδάξει εξειδικευμένο προσωπικό σε ζητήματα προσβασιμότητας και ζητήματα που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί).

Περισσότερα
Διαδικτυακή εκδήλωση σε Γρεβενά και Φλώρινα: “Προστασία της βιοποικιλότητας, εθελοντισμός και εκπαίδευση”

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα: “Προστασία της βιοποικιλότητας, εθελοντισμός και εκπαίδευση” την Τετάρτη 3/5/2023 στις 11:00-13:00.

Περισσότερα
Κοζάνη: Προβολή της ταινίας “Poetry”

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα
Βιωματικά Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Ζητήματα στη Φλώρινα: «Υπερασπίσου το Παιδί»

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση στην πόλη της Φλώρινας σειράς Βιωματικών Εργαστηρίων Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Ζητήματα. Το δεύτερο εργαστήριο έχει τίτλο «Υπερασπίσου το παιδί».

Περισσότερα
Ιθάκες-Ταξίδια Ζωής: Δεύτερη ομιλία

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη δεύτερη ομιλία της φοιτητικής ομάδας “Ιθάκες: Ταξίδια Ζωής”

Περισσότερα
Κοζάνη: Προβολή της ταινίας “A Silent Voice”

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα
Ώρες επικοινωνίας αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, πως αν επιθυμούν να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις Ψυχολόγους της Δομής στις εξής ώρες και ημέρες:

Περισσότερα