Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!
Έχετε εκφράσει το παράπονό σας στο προσωπικό της υπηρεσίας;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Έχετε λάβει μια τελική απάντηση από το προσωπικό;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Field is required!

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Email:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ιδιότητα (Φοιτητής/Προσωπικό):
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Πόλη:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επίθετο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τηλέφωνο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τμήμα/Τομέας απασχόλησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Πώς θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Εάν έχετε κάποια αισθητηριακή αναπηρία/αδυναμία, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαδικασία επίλυσης παραπόνων;
Field is required!
Συμπληρώνετε αυτή την φόρμα για λογαριασμό κάποιου άλλου;
(Αν ναι, παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο της εξουσιοδότησης)
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επισύναψη αντιγράφου εξουσιοδότησης:
Ανεβάστε το αρχείο σας...
Υπήρξε κάποιο σφάλμα κατά το ανέβασμα. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις και προσπαθήστε ξανά.
Πείτε μας εν συντομία το παράπονό σας: Τι συνέβη, πότε και ποιος συμμετείχε.
Field is required!
Πότε εκφράσατε πρώτη φορά το παράπονό σας στο προσωπικό για αυτό το πρόβλημα και τι έκανε το προσωπικό ως απάντηση στο παράπονό σας;
Field is required!

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Field is required!
Αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική