Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Έχετε εκφράσει το παράπονό σας στο προσωπικό της υπηρεσίας;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Έχετε λάβει μια τελική απάντηση από το προσωπικό;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Field is required!
Field is required!

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Email:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ιδιότητα (Φοιτητής/Προσωπικό):
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Πόλη:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επίθετο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τηλέφωνο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τμήμα/Τομέας απασχόλησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Πώς θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Εάν έχετε κάποια αισθητηριακή αναπηρία/αδυναμία, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαδικασία επίλυσης παραπόνων;
Field is required!
Field is required!
Συμπληρώνετε αυτή την φόρμα για λογαριασμό κάποιου άλλου;
(Αν ναι, παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο της εξουσιοδότησης)
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επισύναψη αντιγράφου εξουσιοδότησης:
Ανεβάστε το αρχείο σας...
Υπήρξε κάποιο σφάλμα κατά το ανέβασμα. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις και προσπαθήστε ξανά.
Υπήρξε κάποιο σφάλμα κατά το ανέβασμα. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις και προσπαθήστε ξανά.
Πείτε μας εν συντομία το παράπονό σας: Τι συνέβη, πότε και ποιος συμμετείχε.
Field is required!
Field is required!
Πότε εκφράσατε πρώτη φορά το παράπονό σας στο προσωπικό για αυτό το πρόβλημα και τι έκανε το προσωπικό ως απάντηση στο παράπονό σας;
Field is required!
Field is required!

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Field is required!
Field is required!
Αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική