Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης είναι ο συντονισμός της συστηματικής, διακριτικής, και ασφαλούς εξυπηρέτησης των Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς/Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες (ΦΕΚΟ), από εθελοντές/ντριες συμφοιτητές/τριες τους σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους. Παράλληλα μέσω της εθελοντικής εργασίας ευελπιστούμε να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση για αυτές τις ομάδες πληθυσμού, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και να ολοκληρωθούν ομαλά οι σπουδές τους.

ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΦΟΡΑ;

ΦΕΚΟ και Εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να υποστηρίζουν τους συμφοιτητές/τριές τους στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Σύμφωνα με τον νόμο ένας/μία φοιτητής/τρια ανήκει στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (EKO) και στις Υποπεριπτώσεις (Ευάλωτες & Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού) αν:  

 1. πάσχει από αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή)
 2. έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία κλπ)
 3. έχει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή έχει απεξαρτηθεί
 4. είναι φυλακισμένος/η ή έχει αποφυλακιστεί
 5. είναι οροθετικός/ή
 6. έχει χαμηλό εισόδημα
 7. είναι άστεγος/η
 8. είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας
 9. είναι θύμα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking)
 10. είναι οικονομικός/η μετανάστης/στρια
 11. είναι φοιτητής/τρια με πολιτισμικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, όπως Ρομά και Έλληνας/ίδα Μουσουλμάνος/α
 12. είναι παλιννοστών/ούσα Έλληνας/ίδα
 13. έχει πληγεί από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι/ες, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς)
 14. είναι αρχηγός μονογονεϊκών οικογενειών
 15. είναι εξαρτώμενο μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 16. έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 17. είναι εξαρτώμενο μέλος ή γονέας οικογένειας πληγέντων από πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΕΚΟ

Η εθελοντική υποστήριξη που μπορείτε να λάβετε ως ΦΕΚΟ είναι ανάλογη των αναγκών σας. Οι κατηγορίες υποστήριξης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση σας στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
 • Υποστήριξη στον χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κ.λπ.)
 • Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων 
 • Ενημέρωση για ακουστικές ή οπτικές πληροφορίες
 • Υποστήριξη στην μετατροπή σημειώσεων εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική προσβάσιμη μορφή (π.χ., braille, ηχητικό μήνυμα, νοηματική) 
 • Ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/εργαστηρίων/γραμματειών
 • Υποστήριξη στη μελέτη
 • Κοινωνικοποίηση (π.χ. υποστήριξη στη συμμετοχή σε αθλητικές, πολιτιστιστικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες, οι οποίες διοργανώνονται από το ΠΔΜ)
 • Υποστήριξη από βοηθό γραφής κατα την εξεταστική περίοδο

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΦΕΚΟ

Ο ρόλος των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών είναι να άρουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΦΕΚΟ κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, μέσω πολύ συγκεκριμένων αποστολών σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, το οποίο περιγράφεται ακολούθως. Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης, οι εθελοντές/ντριες και οι ΦΕΚΟ αποδέχονται τους αναφερόμενους κανόνες, και κατανοούν ότι σε περίπτωση που κάτι από τα ακόλουθα δεν τηρηθεί, η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) έχει το δικαίωμα να επιβάλλει αποκλεισμό από το πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες ΦΕΚΟ και οι εθελοντές/ντριες υπογράφουν ένα συμφωνητικό συνεργασίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΕΚΟ

ΟΙ ΦΕΚΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ:

 • Παρακολουθείτε ενεργά τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε εθελοντική υποστήριξη.
 • Έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική Φόρμα Καταγραφής Αναγκών Φοιτητών ΕΚΟ https://myfeo.uowm.gr/e-ypiresies/e-formes/forma-katagrafis-anagkon-foititon-eko
 • Καταθέσετε αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης της αναπηρίας σας στη Γραμματεία του Τμήματός σας, εκτός εάν έχετε κάνει εισαγωγή στο ΠΔΜ με τον ειδικό νόμο 5% για ΑμεΑ.
 • Έχετε συναντήσει τον/την ψυχολόγο της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. της πόλης όπου σπουδάζετε και να έχετε εξετάσει μαζί του/της τις ρυθμίσεις, και τις διευκολύνσεις που επιθυμείτε να λάβετε κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας. Ο/Η ψυχολόγος, αφού λάβει συναίνεση, θα ενημερώσει για τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας τον/την Σύμβουλο Καθηγητή/τριά σας.
 • Δηλώνετε το ενδιαφέρον σας κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο στη ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. με τη συμπλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής Φόρμας Αποδοχής Εθελοντικής Υπηρεσίας https://myfeo.uowm.gr/e-ypiresies/e-formes/forma-apodochis-ethelontikis-ypiresias Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας ηλεκτρονικά, μπορείτε να δηλώνετε το ενδιαφέρον σας και τηλεφωνικά στον/στην Ψυχολόγο της  ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ., στην πόλη όπου εδράζεται το Τμήμα φοίτησής σας.

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη εθελοντικής βοήθειας, είναι και η αρχική βεβαίωσή σας πως η υποστήριξη που επιθυμείτε να λάβετε από εθελοντές/ντριες, δεν μπορεί να καλυφθεί διαφορετικά:

 • Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά θέματα (παρακολούθηση στο εργαστήριο ή στο αμφιθέατρο, λήψη σημειώσεων του καθηγητή/τριας πριν από το μάθημα σε προσβάσιμη μορφή, εναλλακτική παρουσίαση των πληροφοριών που αναγράφονται στον πίνακα ή στην οθόνη, κ.λπ.) θα συμπληρώνετε την ηλεκτρονική Φόρμα Καταγραφής Αναγκών Φοιτητών ΕΚΟ https://myfeo.uowm.gr/e-ypiresies/e-formes/forma-katagrafis-anagkon-foititon-eko.και στη συνέχεια θα επικοινωνείτε με τον/την ψυχολόγο του Τμήματός σας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, προς αναζήτηση μιας λύσης σε συνεργασία με τον/την Σύμβουλο Καθηγητή/τρια.
 • Όσον αφορά τα διοικητικά θέματα, όπως για παράδειγμα δηλώσεις μαθημάτων ή συγγραμμάτων, θα ζητάτε υποστήριξη από τη γραμματεία του Τμήματός σας. 
 • Όσον αφορά την ανάγκη μελέτης κάποιου ακαδημαϊκού συγγράμματος, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο για εσας, θα εξετάζετε πρώτα αν είναι διαθέσιμο σε online/ ηλεκτρονική προσβάσιμη μορφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Για να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης ως εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες, χρειάζεται αρχικά να συμπληρώσετε τη Φόρμα Παροχής Εθελοντικής Υπηρεσίας  και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε μια συνάντηση με τον/την ψυχολόγο της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.

Στη συνάντηση αυτή, ο/η ψυχολόγος της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. θα σας ενημερώσει σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο/η ΦΕΚΟ, και θα προσπαθήσει να σας εξοπλίσει με τεχνικές διαχείρισης αυτών των δυσκολιών, όπου αυτό χρειάζεται. Επίσης, ως μέρος της κατάρτισης σας,  ο/η ψυχολόγος της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε το κατά πόσο η αντίληψη που έχετε σχηματίσει για την αναπηρία, καθώς και τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,  μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά σας απέναντι στα άτομα τα οποία  θα κληθείτε  να εξυπηρετήσετε. Τέλος, στις περιπτώσεις τις οποίες κρίνεται απαραίτητο να λάβετε και κάποια επιπρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση ως εθελοντές/ντριες και από άλλους επαγγελματίες (πέρα από τον/την ψυχολόγο),  προκειμένου να ανταποκριθείτε καλύτερα στις ανάγκες των ΦΕΚΟ, θα καλούνται για το σκοπό αυτό και κάποιοι άλλοι καταρτισμένοι επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων.  Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΠΔΜ, ή ειδικοί που εργάζονται σε φορείς εκτός ιδρύματος και με τους οποίους συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο (π.χ., ειδικοι παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ). 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΦΕΚΟ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΒΟΗΘΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑ

 • Η εθελοντική υποστήριξη περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα σπουδών, και κατ’ επέκταση στην απόκτηση κοινωνικών ή τεχνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της φοιτητικής ή ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας των ΦΕΚΟ.
 • Η συνεργασία των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών και των ΦΕΚΟ ορίζεται από ένα Συμφωνητικό Εθελοντικής Δράσης, το οποίο υπογράφεται κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του/της ΦΕΚΟ με τον/την εθελοντή/ντρια ή τους εθελοντές/ντριες του/της, και περιγράφει την υποστήριξη που θα λάβει από αυτούς, τον χρόνο που θα του/της αφιερώνουν εβδομαδιαία, καθώς και τη διάρκειά της συνεργασίας τους.
 • Η υποστήριξη που λαμβάνουν οι ΦΕΚΟ από εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες περιορίζεται γεωγραφικά σε μέρη που σχετίζονται με την φοίτησή τους και τα οποία ορίζονται στο Συμφωνητικό Εθελοντικής Δράσης . 
 • Οι εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες δεν μπορούν να υποστηρίζουν τους/τις  ΦΕΚΟ σε θέματα που απαιτούν ιατρικές γνώσεις, ή που μπορούν να θέσουν την υγεία, ή τη σωματική ακεραιότητά τους σε κίνδυνο. Για τέτοια θέματα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που οι ΦΕΚΟ χρειάζονται υποστήριξη από τρίτο άτομο για να σηκώσουν όλο τους το βάρος, για τη χορήγηση ένεσης, ή της υποστήριξης στην τουαλέτα, τότε θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι/ιες με δικά τους μέσα.
 • Οι εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουν κάτι που μπορούν να διεκπεραιώσουν οι ίδιοι/ες οι ΦΕΚΟ, ούτε σε θέματα σπουδών, ούτε σε θέματα επικοινωνίας με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα, ούτε σε θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών ως προς τη φοίτησή τους. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που οι ΦΕΚΟ επιθυμούν να τους διαβάσει ένα σύγγραμμα κάποιος/α εθελοντής/ντρια φοιτητής/τρια, να τους πληκτρολογήσει μια εργασία ή να εξεταστούν προφορικά ή με βοηθό γραφής επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι/ες με τη χρήση ενός λογισμικού Η/Υ που θα μπορούσε να τους εξυπηρετήσει, ενθαρρύνονται να μάθουν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο λογισμικό.
 • Οι εμπλεκόμενοι, ΦΕΚΟ και εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με σεβασμό το πλαίσιο της συνεργασίας τους, αλλά και την εθελοντική ιδιότητα, τον τρόπο λειτουργίας της Δράσης  και τον συντονισμό της υποστήριξης των ΦΕΚΟ από τους ειδικούς της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ο εθελοντισμός είναι αλτρουιστικός θεσμός. Με σκοπό να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα συνεργασίας ισχύουν τα παρακάτω: 

 • Δεν επιτρέπεται η προσφορά χρημάτων στους εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες.
 • Δεν ενθαρρύνεται η προσφορά δώρων ή κερασμάτων.
 • Διατυπώνεται ρητά ότι δεν τίθεται θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης των εθελοντών/ντριών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τους/τις ΦΕΚΟ.
 • Οι εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες σε καμία περίπτωση δεν ξοδεύουν χρήματα για την υποστήριξη των ΦΕΚΟ (φωτοτυπίες, μονάδες κινητού τηλεφώνου, κ.λπ.).

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Οι εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες και οι ΦΕΚΟ δεν εμπλέκονται στον συντονισμό της υποστήριξης που λαμβάνουν οι ΦΕΚΟ. Τον συντονισμό της υποστήριξης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Οι ΦΕΚΟ δεν αιτούνται απευθείας από τους/τις εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες επιπρόσθετη υποστήριξη από εκείνη που αναγράφεται στο Συμφωνητικό Εθελοντικής Δράσης, ούτε όσον αφορά τον τρόπο, ούτε όσον αφορά τη διάρκεια της υποστήριξης που λαμβάνουν καθημερινά, ούτε όσον αφορά την παράτασή της μετά τη λήξη του συμφωνητικού. Με αυτόν τον τρόπο:

 • σέβονται το πρόγραμμα και τη διαθεσιμότητα των εθελοντών/ντριών φοιτητών/τριών
 • διευκολύνουν τον συντονισμό της υποστήριξης και των υπολοίπων συμφοιτητών/τριών τους με αναπηρία από βοηθούς εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες, και 
 • καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε υποστήριξη λάβουν, η οποία δεν ορίζεται από το Συμφωνητικό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχεται υπό την ευθύνη της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΕΚΟ

 1.  Προετοιμάζετε τη βέλτιστη και ασφαλή υποστήριξή σας όταν:
  1. Ενημερώνετε έγκαιρα τη ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. για την υποστήριξη που επιθυμείτε να λάβετε κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου.
  2. Περιγράφετε αναλυτικά στον/στην ψυχολόγο του τμήματός σας τη στάση που επιθυμείτε να τηρήσουν οι εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες απέναντί σας, τον βέλτιστο τρόπο υποστήριξής σας, τα θέματα που αφορούν την κοινοποίηση της αναπηρίας σας στην υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα, την αντιμετώπιση ιατρικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν (κρίσεις πανικού, σπασμούς, κ.λπ.), ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την υποστήριξή σας.
 2. Λαμβάνετε τις πρωτοβουλίες που αφορούν την υποστήριξή σας από τους/τις εθελοντές/ντριες φοιτητές/τριες που έχουν δεσμευτεί να την αναλάβουν: αναλαμβάνετε την επικοινωνία μαζί τους, επιβεβαιώνετε τη μέρα και την ώρα των συναντήσεών σας, κ.λπ.
 3. Αναλύετε την υποστήριξη που επιθυμείτε να λάβετε προκειμένου να μείνετε ικανοποιημένος/η και ασφαλής. Καθοδηγείτε τον/την εθελοντή/ντριά σας με σαφείς οδηγίες, και θυμάστε πάντα ότι ο/η εθελοντής/ντρια φοιτητής/τρια έχει ως οδηγία να παραμείνει διακριτικός/η.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 •  Ενημερώνουν έγκαιρα για κάθε αλλαγή στο πρόγραμμά τους. 
 •  Αρνούνται την παροχή υποστήριξης με την οποία δεν νιώθουν άνετα. 
 •  Παρουσιάζονται στις συναντήσεις εποπτείας ή στις ενημερώσεις που αφορούν τις αποστολές που πρόκειται να αναλάβουν. 
 • Σε περίπτωση ατυχημάτων, δεν έχουν άλλη ευθύνη πέρα από τον συντονισμό των παρευρισκόμενων (άμεση προστασία του/της ΦΕΚΟ από άτομα που θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν γνωρίζουν πώς) και την άμεση ενημέρωση των κατάλληλων ανθρώπων. 
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη συνεργασία τους, επικοινωνούν με τον/την ψυχολόγο για να βρεθεί μια λύση.
 • Οι εθελοντές/ντριες δίνουν ανατροφοδότηση στις συναντήσεις εποπτείας. (προαιρετικά τηρούν ημερολόγιο συνεργασίας στο οποίο αναγράφουν τι υποστήριξη παρείχαν, τι συνεργασίες δημιούργησαν, καθώς τις καλές πρακτικές που μπορεί να έχουν αποκομίσει. Το στέλνουν ανα δεκαπενθήμερο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της ψυχολόγου του τμήματός τους. Αναφορικά: 

Κοζάνη: myfeo.psy.koz@uowm.gr

Πτολεμαΐδα:myfeo.psy.pt@uowm.gr

Φλώρινα: myfeo.psy.flo@uowm.gr

Γρεβενά: myfeo.psy.gre@uowm.gr

Καστοριά: myfeo.psy.kas@uowm.gr

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΕΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 • Είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις και στις συναντήσεις τους. 
 • Ενημερώνουν τη ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ για περιπτώσεις, όπου νιώσουν ότι χρειάζονται την παρέμβαση της Μονάδας. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΕΚΟ

 • Οι ΦΕΚΟ είναι αυτόβουλα, ενήλικα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως είναι και οι συμφοιτητές/τριες τους.  Για αυτόν τον λόγο η επικοινωνία των εθελοντών/ντριών με την οικογένεια των ΦΕΚΟ δεν ενθαρρύνεται σε καμία περίπτωση χωρίς την συναίνεση των ΦΕΚΟ. Για τον ίδιο λόγο, όταν επιθυμούν να ρωτήσουν κάτι που αφορά τον/την ΦΕΚΟ προσωπικά, θα απευθύνονται σε εκείνον/η. Ο/η εθελοντής/ντρια φοιτητής/τρια διατηρεί διακριτική στάση όταν τον/την συνοδεύει ή όταν λαμβάνει πρωτοβουλίες. 
 • Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με ευγένεια και ευαισθησία, με σεβασμό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής τους. 
 • Οι εμπλεκόμενοι  αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον ισότιμα χωρίς να ασκείται ή να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. 
 • Υπάρχει κατανόηση όσον αφορά τις δυνατότητες και τα όρια τόσο των εμπλεκόμενων όσο και της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.
 • Διατηρείται αμοιβαιότητα στην επικοινωνία. 
 • Τηρείται η εχεμύθεια, η οποία έχει συμφωνηθεί, όσον αφορά τις ιδιωτικές πληροφορίες που μοιράζεται ο/η εκάστοτε εμπλεκόμενος/η. 
 • Μετά το πέρας της συνεργασίας παρέχεται στους εθελοντές/ντριες μία βεβαίωση παροχής εθελοντικής εργασίας.