Εαν είστε Φοιτητής/τρια Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΦΕΚΟ) απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε τις υπηρεσίες της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας Καταγραφής Αναγκών Φοιτητών ΕΚΟ https://myfeo.uowm.gr/e-ypiresies/e-formes/forma-katagrafis-anagkon-foititon-eko. Στην περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή μέσω email με τον/την ψυχολόγο της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της πόλης όπου σπουδάζετε. Τέλος, μπορείτε να συμπληρώσετε, και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την παραπάνω Φόρμα Καταγραφής Αναγκών, και μέσω της βοήθειας ενός δικού σας εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την εξασφάλιση ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΦΕΚΟ, επιδιώκει τη συστηματική καταγραφή των αναγκών τους, είτε εισήχθησαν με ειδικές διατάξεις ή με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, είτε απέκτησαν την αναπηρία τους στη διάρκεια των σπουδών τους. Η καταγραφή αυτή επιτυγχάνεται: 1) μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της παραπάνω ηλεκτρονικής Φόρμας Καταγραφής Αναγκών, ή/και 2) μέσω μιας ημι-δομημένης συνέντευξης, η διεξαγωγή της οποίας αποφασίζεται και πραγματοποιείται κάθε φορά από τον/την εκάστοτε ψυχολόγο της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. ανάλογα με τις ανάγκες του/της ΦΕΚΟ. 

Η Καταγραφή Αναγκών γίνεται εφόσον οι ΦΕΚΟ έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο τμήμα και έχουν πάρει αριθμό μητρώου. Στην περίπτωση μεταβολής των στοιχείων ή των αναγκών των ΦΕΚΟ, η καταγραφή των αναγκών δύναται να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί, μέσω της υποβολής νέας φόρμας καταγραφής αναγκών ή/και μέσω της διεξαγωγής μιας νέας ημι-δομημένης συνέντευξης.

Τέλος, η καταγραφή των αναγκών των ΦΕΚΟ όπως περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί να γίνει, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, δια-ζώσης ή εξ αποστάσεως (π.χ., τηλεφωνικά ή μέσω skype στην περίπτωση που οι ΦΕΚΟ δεν δύνανται να μετακινηθούν).