Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για πόσο χρονικό διάστημα λάβατε υπηρεσίες από τη ΜΥΦΕΟ;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τι υπηρεσία λάβατε;
Σε ποιον τομέα της ΜΥΦΕΟ ανήκουν οι υπηρεσίες που λάβατε;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η διαδικασία που απαιτείται για να λάβει κανείς τις υπηρεσίες της ΜΥΦΕΟ είναι εύκολη.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η επικοινωνία (email, internet, τηλέφωνο) με το προσωπικό της ΜΥΦΕΟ ήταν εύρυθμη.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες (ιστοσελίδα, προσβασιμότητα κτιρίων κτλ).
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Αν διαφωνείτε, που αντιμετωπίσατε δυσκολία;
Field is required!
Field is required!
Το προσωπικό υποστήριξε με σεβασμό τις ανάγκες μου.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ενημερώθηκα για την πορεία και τις ρυθμίσεις σχετικά με το αίτημά μου.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Νιώθω ότι μπορώ να επικοινωνήσω με την ΜΥΦΕΟ όταν οι ανάγκες μου το απαιτούν.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Συνολικά είμαι ευχαριστημένος/η από τις υπηρεσίες που έλαβα από τη ΜΥΦΕΟ.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Θα πρότεινα την ΜΥΦΕΟ σε κάποιον/α συμφοιτητή/τρια μου που αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες με τις δικές μου.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε σχετικά με την εμπειρία σας;
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!