Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για πόσο χρονικό διάστημα συνεργαστήκατε με την ψυχολόγο της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ;
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τι υπηρεσία λάβατε;
Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας που λάβατε:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η ενημέρωση που είχα ως εθελοντής/τρια σχετικά με τις ανάγκες του/της ωφελούμενου/ης ήταν επαρκής.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος με στήριξε καθόλη τη διάρκεια του εθελοντισμού και διαχειρίστηκε τα προβλήματα που προέκυψαν.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η διαδικασία για να κλείσει κανείς ραντεβού με τους/τις ψυχολόγους της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. ήταν εύκολη.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η επικοινωνία (email, τηλέφωνο, internet κτλ) με τον/την ψυχολόγο ήταν εύρυθμη.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος ήταν συνεπής στα ραντεβού του/της.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος με κατάλαβε και με σεβάστηκε.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος με βοήθησε να αναγνωρίσω τους προβληματισμούς μου.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η διαδικασία με βοήθησε να διαχειρίζομαι καλύτερα τα συναισθήματά μου.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος με έκανε να νιώσω άνετα με την διαδικασία.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Συνολικά η εμπειρία μου με τον/την ψυχολόγο ήταν ευχάριστη.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Θα πρότεινα τον/την ψυχολόγο μου σε ένα κάποιον/α.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε σχετικά με την εμπειρία σας;
Field is required!