Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για πόσο χρονικό διάστημα συνεργαστήκατε με την ψυχολόγο της Δομής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.);
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τι υπηρεσία λάβατε;
Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας που λάβατε:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η διαδικασία για να κλείσει κανείς ραντεβού με τους/τις ψυχολόγους της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. ήταν εύκολη.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Η επικοινωνία (email, τηλέφωνο, internet κτλ) με τον/την ψυχολόγο ήταν εύρυθμη.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος ήταν συνεπής στα ραντεβού του/της.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος έδειξε κατανόηση και σεβασμό.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ένιωσα ασφάλεια ως προς την τήρηση του απορρήτου.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Ο/Η ψυχολόγος με έκανε να νιώσω άνετα με τη διαδικασία.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Συνολικά η εμπειρία μου με τον/την ψυχολόγο ήταν εποικοδομητική.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Θα πρότεινα τη Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) του ΠΔΜ σε ένα κάποιον/α συμφοιτητή/ια.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Οι ομαδικές δράσεις προσέγγισαν θεματικές που ήταν κοντά στα ενδιαφέροντά μου.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Στις ομαδικές δράσεις υπήρξε σεβασμός στη γνώμη και τη συμμετοχή όλων.
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μοιραστείτε σχετικά με την εμπειρία σας;
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!