Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, την οικονομική δυνατότητα που παρέχεται από το κράτος και τις αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η ΜΥΦΕΟ εντάσσεται οργανικά στις υπηρεσίες που προσφέρει η Φοιτητική Μέριμνα. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας μπορεί κανείς να βρει εδώ.

Γραφείο Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ)

Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί μία κεντρική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που στοχεύει στην υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΠΔΜ σε θέματα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας, επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και στη δικτύωση με την αγορά εργασίας, μέσω ανάπτυξης συνεργασιών με Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, κλπ. για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του γραφείου Διασύνδεσης μπορεί κανείς να βρει εδώ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. Έχει ως στόχο την παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης, και εν γένει Δια Βίου Μάθησης. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση και κυρίως προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί κανείς να βρει εδώ.

Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Συνεπώς, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και την αναζήτηση των σχετικών εντύπων μπορεί κανείς να βρει εδώ και εδώ

Συνήγορος του Φοιτητή

Ο συνήγορος του φοιτητή, έχει σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να ανατρέξει εδώ

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, σε συνεργασία με την έδρα της UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προχώρησε στην έκδοση σύντομων οδηγών που περιέχουν κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Η ορθότητα των όρων έχει ελεχθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ).

Πρόσβαση στους πρωτότυπους οδηγούς, σε μορφή pdf, έχετε και από τους παρακάτω συνδέσμους:

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία – 2009

Κανονες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία – 2008

AMELIB

Η ανάπτυξη της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του ΣΕΑΒ, στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκει κανείς εδώ.

Relay Service

Υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας και χειλεανάγνωσης από το Εθνικό ίδρυμα Κωφών. Με τη νέα αυτή υπηρεσία ο/η κάθε κωφός/κωφή από όλη την Ελλάδα θα μπορεί να κατεβάζει την εφαρμογή (IRIS) στο κινητό του (διατίθεται δωρεάν) και με την οποία θα μπορεί να κάνει βιντεοκλήση. Θα εξυπηρετείται σε διάφορες περιπτώσεις διερμηνείας, πχ. για κλείσιμο ραντεβού σε γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, να πάρει πληροφορίες, να παραγγείλει φαγητό, να ρωτήσει κάτι σχετικό με υπόθεσή του και πολλά άλλα.  Σε περίπτωση που μία διερμηνεία χρειάζεται πολύ χρόνο για να διεκπεραιωθεί, διότι απαιτούνται πολλές πληροφορίες, τότε θα πρέπει το άτομο να καλεί διερμηνέα δια ζώσης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.