“Οι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στους/στις Φοιτητές/τριες Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΦΕΚΟ) και στους/στις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για  θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων και:”

 •       τη φοιτητική ζωή
 •       τις διαπροσωπικές σχέσεις 
 •       την προσωπική ανάπτυξη 
 •       τη διάθεση (π.χ., άγχος, κατάθλιψη) 
 •       την διαχείριση φοβιών και θεμάτων σχετικά με τη διατροφή και τον ύπνο
 •       τη σχέση με τον εαυτό (αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία)
 •       την εργασία ή τις σπουδές,  κ.α.

Οι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΠΔΜ για θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων και:

 •       την εργασία (επαγγελματική εξέλιξη, εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση)
 •       τις διαπροσωπικές σχέσεις
 •       την προσωπική ανάπτυξη 
 •       τη διάθεση (π.χ.,  άγχος, κατάθλιψη) 
 •       την αντιμετώπιση φοβιών και ζητημάτων σχετικά με τη διατροφή και τον ύπνο
 •       τη σχέση με τον εαυτό (αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία)

Υποδέχονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο τους/τις φοιτητές/τριες, καθώς και το προσωπικό του ΠΔΜ, είτε για ατομικές είτε για ομαδικές συνεδρίες.     

Ειδικότερα για τη λειτουργία της ΔO.ΨΥ.Σ.Υ. της ΜΥΦΕΟ του ΠΔΜ ισχύουν τα εξής: 

 • Οι υπηρεσίες που παρέχει η Δομή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσιών είναι έως ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ. 
 • Κατά περίπτωση η συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσιών δύναται να ξεπεράσει τους έξι μήνες.  
 • Οι υπηρεσίες της Δομής απευθύνονται σε εν ενεργεία φοιτητές/τριες και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η Δομή μας δε λειτουργεί ως γραμμή βοήθειας και δε γίνονται παρεμβάσεις σε κρίση, από το τηλέφωνο ή με φυσική παρουσία. Δίνονται όμως πληροφορίες για επικοινωνία με αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς μέσα στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας της Δομής. 
 •  Το περιεχόμενο των συνεδριών προστατεύεται από το απόρρητο. Άρση του απορρήτου ισχύει σε δύο μόνο περιπτώσεις* : 
 1. Όταν απειλείται η ζωή του/της ωφελούμενου/ης, όταν δηλαδή οι ψυχολόγοι έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι ο/η φοιτητή/τριας προτίθεται να ασκήσει φυσική βία στον εαυτό του.
 2. Όταν απειλείται η ζωή ενός άλλου ανθρώπου, όταν δηλαδή οι ψυχολόγοι έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι υπάρχει απειλή για την άσκηση φυσικής βίας από τον φοιτητή/τρια σε βάρος κάποιου άλλου ανθρώπου. 

*Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις όπου θεωρείται απολύτως αναγκαίο να παραβιαστεί η επαγγελματική εχεμύθεια των ψυχολόγων, τότε αποκαλύπτονται αποκλειστικά οι πληροφορίες που θεωρούνται απολύτως αναγκαίες για την προστασία του φοιτητή/τριας ή των άλλων ανθρώπων.