Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Email:
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας
Πόλη:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
E-mail αρμόδιου ψυχολόγου:
Δεν έχετε συμπληρώσει το email
Δεν έχετε συμπληρώσει το email
Ιδιότητα:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έτος εισαγωγής:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Έγινε κάποια διαφοροποίηση στις εξετάσεις για την εισαγωγή σας στο πανεπιστήμιο; Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε.
Field is required!
Field is required!

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σημειώστε τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες:
Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Βοηθήματα:
Παρακαλώ σημειώστε αν χρησιμοποιείτε κάποιο βοήθημα - Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Προσβασιμότητα:
Σε ποιους χώρους του πανεπιστημίου η πρόσβαση είναι δύσκολη ή αδύνατη; - Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Δ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

Αν αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία σχετικά με την συμμετοχή σας στα μαθήματα που ΔΕΝ έχει αναφερθεί παραπάνω, παρακαλώ αναφερθείτε εδώ:
Field is required!
Field is required!
Επιθυμία βοήθειας:
Επιθυμείτε βοήθεια από το ΠΔΜ; Αν ναι, προσδιορίστε το είδος της βοήθειας, την οποία επιθυμείτε
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε το παρακάτω μόνο αν επιθυμείτε συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη
Αίτημα/Προβληματισμός:
Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Field is required!
Field is required!
Αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η επιτυχημένη υποβολή του αιτήματός σας δε σημαίνει αυτόματα και τον ορισμό ενός ραντεβού, καθώς η συμπλήρωση της τρέχουσας φόρμας αποτελεί το πρώτο βήμα ενημέρωσης του προσωπικού της ΜΥΦΕΟ. Για να ορίσετε την ημερομηνία του ραντεβού σας, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλλει επιτυχώς το τρέχον αίτημα και στη συνέχεια να επισκεφθείτε την ενότητα e-Υπηρεσίες->e-Ραντεβού->Καταχώρηση e-Ραντεβού και να επιλέξετε την πόλη που επιθυμείτε, ώστε στη συνέχεια να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες.