Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Όνομα:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Email:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Αριθμός Μητρώου:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Εξάμηνο Φοίτησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επίθετο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τηλέφωνο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τμήμα Φοίτησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επέλεξε τις κατηγορίες υποστήριξης που προτιμάς:
Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

9:00-10:00

Field is required!
Field is required!

10:00-11:00:

Field is required!
Field is required!

11:00-12:00:

Field is required!
Field is required!

12:00-13:00:

Field is required!
Field is required!

13:00-14:00:

Field is required!
Field is required!

14:00-15:00:

Field is required!
Field is required!

15:00-16:00:

Field is required!
Field is required!

16:00-17:00:

Field is required!
Field is required!

17:00-18:00:

Field is required!
Field is required!

18:00-19:00:

Field is required!
Field is required!
Διαθεσιμότητα Λευκής Ημέρας*:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Σημείωση:
Field is required!
Field is required!

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Field is required!
Field is required!
Αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική