Ημερ/νία:
Field is required!
Field is required!

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Όνομα:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Email:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Αριθμός Μητρώου:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Εξάμηνο Φοίτησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Επίθετο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τηλέφωνο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Τμήμα Φοίτησης:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επέλεξε τις κατηγορίες υποστήριξης που προτιμάς:
Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλή επιλογή
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Άλλο:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

9:00-10:00

Field is required!

10:00-11:00:

Field is required!

11:00-12:00:

Field is required!

12:00-13:00:

Field is required!

13:00-14:00:

Field is required!

14:00-15:00:

Field is required!

15:00-16:00:

Field is required!

16:00-17:00:

Field is required!

17:00-18:00:

Field is required!

18:00-19:00:

Field is required!
Διαθεσιμότητα Λευκής Ημέρας*:
Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο
Σημείωση:
Field is required!

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
Field is required!
Αποδοχή επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
Η αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι υποχρεωτική