Κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα με ειδικές γνώσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα ή στη γλώσσα γραφής Braille, ικανά να βοηθήσουν τους/τις φοιτητές/τριες με αισθητηριακές αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, θα προσληφθούν ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών.

Πληροφορίες επικοινωνίας με τα παραπάνω άτομα μπορεί να αναζητήσει κανείς πατώντας εδώ.