Δωρεάν λογισμικό για ΑμεΑ από την δωρεάν συλλογή Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΘΗΝΑ: http://athena.uoa.gr/ 
 
Προσβάσιμα Συγγράμματα:
 
Οδηγίες & Εργαλεία Ψηφιακής Προσβασιμότητας από την Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ: https://access.uoa.gr/services/e-access/guidelines/