Δεχόμαστε ανατροφοδότηση και αξιολόγηση τόσο από τους/τις φοιτητές/ιες όσο και από το προσωπικό του ΠΔΜ αναφορικά με τις υπηρεσίες της μονάδας. Η αξιολόγηση είναι απολύτως ανώνυμη και οι πληροφορίες διατηρούνται για την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και για στατιστικούς σκοπούς.

H αξιολόγηση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας σε χρόνο που επιλέγει το άτομο. Ωστόσο, η ΜΥΦΕΟ ενδέχεται να στείλει στα άτομα που έλαβαν κάποια από τις υπηρεσίες της, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους με σκοπό την προαιρετική αξιολόγηση των υπηρεσιών της. Μπορεί κανείς να βρει την ηλεκτρονική φόρμα, πατώντας εδώ.

Παράπονα

Που μπορώ να καταθέσω τα παράπονά μου αναφορικά με τη ΜΥΦΕΟ και τις υπηρεσίες της;

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται ένα σοβαρό πρόβλημα και θέλετε να δηλώσετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τις υπηρεσίες που λάβατε από τη ΜΥΦΕΟ, σας ενημερώνουμε ότι μπορούν να ακολουθηθούν δύο βήματα.

  1. Τοπική Επίλυση

Όπου ενδείκνυται, θα πρέπει να προσπαθήσετε να εκφράσετε το παράπονό σας στο άτομο της υπηρεσίας της ΜΥΦΕΟ που αφορά. Θα πρέπει να υποβάλετε το παράπονό σας μόλις συμβεί ή τουλάχιστον εντός 10 ημερών από την έναρξη του θέματος. Πολλά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν εύκολα και γρήγορα εάν κοινοποιήσετε το πρόβλημά σας στο εμπλεκόμενο πρόσωπο (π.χ. ψυχολόγο). Για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο τίτλος του θέματος πρέπει να είναι “Τοπική Επίλυση Παραπόνου ΜΥΦΕΟ”.

  1. Επίσημη Επίλυση

Αν το παράπονό σας δεν επιλυθεί από την παραπάνω διαδικασία, τότε μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την Φόρμα Παραπόνων, εντός 10 ημερών από την στιγμή που θα λάβετε απάντηση στο Βήμα 1. Στην περιγραφή του παραπόνου σας δεν θα πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες. Το παράπονό σας θα εξεταστεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.