Για την υποστήριξη των Φοιτητών Eυπαθών/Ευαίσθητων Kοινωνικά Oμάδων (ΦΕΚΟ) σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, ενεργοποιούμε το θεσμό του Καθηγητή-Συμβούλου Σπουδών (ΚΣΣ). Ως Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα (Ν 4019/2011). Ενδεικτικά ΦΕΚΟ φοιτητές/τριες μπορεί να είναι τα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α), φοιτητές/τριες με οικονομική αδυναμία, μετανάστες/τριες, πρόσφυγες/ισσες, Ρομά, φοιτητές/τριες με ψυχικά θέματα, φοιτητές/τριες με σοβαρές παθήσεις, φοιτητές/τριες στο φάσμα του αυτισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. Ν.4009/2011, οι ΚΣΣ καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους φοιτητές/τριες στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές/τριες και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.

Ο/Η ΚΣΣ είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στον οποίο οι ΦΕΚΟ μπορούν να απευθυνθούν και να τον συμβουλεύονται για θέματα των σπουδών τους. Ο/Η ΚΣΣ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), των ΦΕΚΟ και των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Τμημάτων. Ειδικότερα, ο/η ΦΕΚΟ μπορεί να ενημερώσει την ΜΥΦΕΟ για το θέμα που τον/την απασχολεί μιλώντας στον/στην εκάστοτε ψυχολόγο της μονάδας στην πόλη όπου εδράζει το Τμήμα Σπουδών του. Εφόσον ο/η ψυχολόγος έχει τη συγκατάθεση του/της φοιτητή/τριας μπορεί να ενημερώσει τον/την ΚΣΣ για ζητήματα που αφορούν την πορεία των σπουδών του/της.  

Παράλληλα στο ρόλο του/της εκάστοτε ΚΣΣ θα είναι και το να συνεργάζεται με τους/τις ψυχολόγους της ΜΥΦΕΟ για την οργάνωση και προετοιμασία δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης του διοικητικού και διδακτικού/ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΔΜ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο/η ΚΣΣ θα επωμίζεται το βάρος της καταγραφής-ανάλυσης, ιεράρχησης και ενοποίησης των αναγκών για την οργάνωση των επιμορφώσεων. Παράλληλα οι ΚΣΣ δύνανται να συνεργάζονται με τους /τις ψυχολόγους παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη για την συγγραφή οδηγών, οι οποίοι θα διευκολύνουν το διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο. 

Η συνεργασία μεταξύ της ΜΥΦΕΟ και των Καθηγητών Συμβούλων Σπουδών ενισχύεται περισσότερο και με την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του ΠΔΜ (Αριθμός απόφασης: Γ1/ΠΣ28/23-09-2020).

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό των Καθηγητών Συμβούλων Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ

Πολυτεχνική Σχολή

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Πλόσκας (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών)

Σταματία Μπίμπη (αναπληρ.)

email: nploskas@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ασημόπουλος (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)

Κωνσταντίνος Στεργίου (αναπληρ.)

email: nasimopoulos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Στημονιάρης (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Κων/νος Γαύρος (αναπληρ.)

email: dstimoniaris@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γκούντας

email: igountas@uowm.gr 

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ασημίνα Ντομοπούλου

email: adomopoulou@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Κυράτσης

email: pkyratsis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Βάγια Δινοπούλου

email: vdinopoulou@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Δημόκριτος Παναγιωτόπουλος

email: dpanagiotopoulos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Ρόδη Τσαγκαλίδου

email: rtsagkalidou@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ευκολίδης

email: nefkolidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Διαμαντής Μανώλης

email: dmanolis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ορόβας

email: chorovas@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Τοπαλίδης

email: gtopalidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Κωνστάντζα Χαδιώ

email: kchadio@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

 


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μαργαρίτης

email: dmargaritis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μαρνέλλος

email: gmarnellos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Τασιάς  

email: ktasias@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρίας Φροντιστής (για τους φοιτητές των Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος)

email: zfrontistis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γούλα (για τους φοιτητές του Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ)

email: mgoula@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Παπανικολάου

email: apapanikolaou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Γαργαλιάνος Σταμάτης

email: sgargalianos@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ονοματεπώνυμο: Αμαρυλλίς – Χρυσή Μαλεγιαννάκη (για φοιτητές/ιες του 1ου έτους)

email: amalegiannaki@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

 


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξενιτίδου (για φοιτητές/ιες του 2ου έτους)

email:aff01068@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Φλωρά (για φοιτητές/ιες του 3ου έτους)

email: kflora@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Θάνος Τουλούπης (για φοιτητές/ιες του 4ου έτους)

email:thtouloupis@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Βρίγκας

email: mvrigkas@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Στεφανία Γιαννακάκη

email: mgiannakaki@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Γιαννακοπούλου

email: ayannacopoulou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Στέφανος Γκούτζιος

email: sgoutzios@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Κλεφτοδήμος

email: akleftodimos@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


 

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Λάππας

email: glappas@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ματσιώλα

email: mmatsiola@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Δόμνα Μιχαήλ

email: dmihail@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Σταμάτης Πουλακιδάκος

email: spoulakidakos@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

 


Ονοματεπώνυμο: Αμαλία Τριανταφυλλίδου

email: atriantafylidou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

Σχολή Καλών Τεχνών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Αυγητίδου

email:aaugitidoy@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Ζωή Γοδόδη

email: zgodosi@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Ζιώγας

email: yziogas@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Χαρίλαος Κοντοσφύρης

email: kondosphyris@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Έκτωρ Παπαδάκης

email: ektorpapadakis@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Καστρίτσης

email: ikastritsis@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Μπούζας

email: vbouzas@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Φίλιππος Καλαμάρας

email: fkalamaras@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Σοφία Παπαδοπούλου

email: spapadopoulou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Τσώτσος

email: xtsotsos@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Σωτήριος Λιούκρας

email: slioukras@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Ζωγράφος

email: tzografos@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Ζυρπιάδης

email: thzirpiadis@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Χρυσάνθη Γεροθανασίου

email: cgerothanasiou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Διονυσόπουλος

email: ndionysopoulos@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Στυλιανή Κασίδου

email: skasidou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Βασιλείου

email: kvasileiou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Σίσκος

email: esiskos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Πανυτσίδης

email: kpanytsidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο: Χάιδω Δριτσάκη

email: cdritsaki@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Συμεών Καραφόλας

email: skarafolas@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Ανδρονίκη Καταραχιά

email: akatarachia@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κυριαζόπουλος

email: gkyriazopoulos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Αναστάστιος Κωνσταντινίδης

email: ankonstantinidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Μπλάντα

email: eblanta@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονο

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Σαριαννίδης

email: nsariannidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

 


Ονοματεπώνυμο:

ματεπώνυμο: Ηλέκτρα Πιτόσκα

email: ipitoska@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Σαριαννίδης

email: nsariannidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Τσιώρας

email: ktsioras@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Σίσκου 

email: tsiskou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Βλάχβεη Ασπασία

email: avlahvei@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Δριτσάκη Μελίνα 

email: mdritsaki@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Λασπίτα Σταυρούλα

email: slaspita@uowm@.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Μονοβασίλης Θεόδωρος 

email: tmonovasilis@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Τσιτούρας Αντώνιος 

email: atsitouras@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Τσούνης Νικόλαος 

email: ntsounis@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Πρόδρομος Τσινασλανίδης 

email:ptsinaslanidis@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Γρηγόρης Γιανναράκης

email: ggiannarakis@uowm.gr

Πόλη: Γρεβενά

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μπακούρος

email: ylb@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Αυλογιάρης Γεώργιος

email: gavlogiaris@uowm.gr

Πόλη: Γρεβενά

Σχολή Θετικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Βασιλειάδης (Για το πρώτο έτος σπουδών) 

email: gvasiliadis@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Σπυρίδων Δήμου  (Για το πρώτο έτος σπουδών)

email: aff00101@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή Σερέτη (Για το πρώτο έτος σπουδών)

email: aff01310@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρούλα Καλογηράτου (Για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών)

email: zkalogiratou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο email
Βαρδάκας Ιωάννης (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 00 έως και 09) ivardakas@uowm.gr
Βέργαδος Δημήτριος (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 10 έως και 19) dvergados@uowm.gr
Δημόκας Νικόλαος (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 20 έως και 29) ndimokas@uowm.gr
Δόσης Μιχαήλ (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 30 έως και 39) mdossis@uowm.gr
Καλογηράτου Ζαχαρούλα (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 40 έως και 49) zkalogiratou@uowm.gr
Νικολάου Σπυρίδων (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 50 έως και 59) snikolaou@uowm.gr
Σινάτκας Ιωάννης (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 60 έως και 69) isinatkas@uowm.gr
Σταμπουλτζής Μιχαήλ (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 70 έως και 79) mstampoultzis@uowm.gr
Τουλόπουλος Ιωάννης (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 80 έως και 89) itoulopoulos@uowm.gr
Δημήτριος Φωτιάδης (Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε 90 έως και 99) dfotiadis@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ονοματεπώνυμο emails
Αικατερίνη Μέλφου (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου, για τις κατευθύνσεις και για το πρώην ΤΕΙ) kmelfou@uowm.gr
Ιωάννης Γιάντσης (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου, για τις κατευθύνσεις και για το πρώην ΤΕΙ) igiantsis@uowm.gr
Ευάγγελος Καραγιάννης (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου, για τις κατευθύνσεις και για το πρώην ΤΕΙ) ekaragiannis@uowm.gr
Ελένη Κασαπίδου (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου και για το πρώην ΤΕΙ) ekasapidou@uowm.gr
Αριστείδης Παπαπαναγιώτου (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου και για το πρώην ΤΕΙ) apapanagiotou@uowm.gr
Φωκίων Παπαθανασίου (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου) fpapathanasiou@uowm.gr
Κωνσταντίνος Ζαραλής (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου) kzaralis@uowm.gr
Ιωάννης Τσακίρης (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου) itsakiris@uowm.gr
Θεανώ Λαζαρίδου (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου) tlazaridou@uowm.gr
Παρασκευή Κοϊδου (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου) pkoidou@uowm.gr
Αθηνά Μπασιούρα (Για τα εξάμηνα κορμού ανάλογα με τον αριθμό μητρώου) abasioura@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Σχολή Επιστημών Υγείας

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ονοματεπώνυμο emails
Ιωάννης Βεντούλης  iventoulis@uowm.gr 
Μαλαματή Βρέκα  aff00218@uowm.gr 
Κωνσταντίνος Γεωργίου  aff00849@uowm.gr 
Μαργαρίτα – Αιμιλία Γκανάτσιου  aff00176@uowm.gr 
Γεώργιος Ευγενιάδης  aff01062@uowm.gr 
Ελένη Ζάχου  aff00837@uowm.gr 
Ελένη Ζησιάδου  aff01274@uowm.gr 
Καλλιόπη Ηλίου  aff01302@uowm.gr 
Αικατερίνη Κατσιάνα  akatsiana@uowm.gr 
Κωνασταντίνος – Φίλιππος Κόλλιας  aff01128@uowm.gr 
Μαρία – Ιωάννα Κούρτη  aff01601@uowm.gr 
Αθηνά Κρανίδη  aff01272@uowm.gr 
Πηνελόπη Μελίδου  aff01636@uowm.gr 
Πελαγία Μενεμσιάδου  aff00847@uowm.gr 
Κωνσταντίνος Μπλιούμης  aff00832@uowm.gr 
Μαρία Παπαγιαννάκη  aff01209@uowm.gr 
Στυλιανός Παπαλεξανδρής  aff01364@uowm.gr 
Αργύριος Πλιάτσιος  apliatssios@uowm.gr 
Μαρία Στυλίδη  aff01303@uowm.gr 
Κωνσταντίνος Φραγκοτσίνος aff01273@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Εσκιτζής (για το 1ο έτος σπουδών)

email: peskitzis@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Τζητηρίδου (για το 2ο έτος σπουδών)

email:mtzitiridou@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Παπουτσής (για το 3ο έτος σπουδών)

email: dpapoutsis@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Σεραφείμ Σαββίδης (για το 4ο έτος σπουδών)

email: ssavvidis@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα