Για την υποστήριξη των Φοιτητών Eυπαθών/Ευαίσθητων Kοινωνικά Oμάδων (ΦΕΚΟ) σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, ενεργοποιούμε το θεσμό του καθηγητή-Συμβούλου Σπουδών (ΣΚ). Ως Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα (Ν 4019/2011). Ενδεικτικά ΦΕΚΟ φοιτητές/τριες μπορεί να είναι τα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α), φοιτητές/τριες με οικονομική αδυναμία, μετανάστες/τριες, πρόσφυγες/ισσες, Ρομά, φοιτητές/τριες με ψυχικά θέματα, φοιτητές/τριες με σοβαρές παθήσεις, φοιτητές/τριες στο φάσμα του αυτισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. Ν.4009/2011, οι ΣΚ καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους φοιτητές/τριες στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές/τριες και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.

Ο/Η ΣΚ είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στον οποίο οι ΦΕΚΟ μπορούν να απευθυνθούν και να τον συμβουλεύονται για θέματα των σπουδών τους. Ο/Η ΣΚ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), των ΦΕΚΟ και των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Τμημάτων. Ειδικότερα, ο/η ΦΕΚΟ μπορεί να ενημερώσει την ΜΥΦΕΟ για το θέμα που τον/την απασχολεί μιλώντας στον/στην εκάστοτε ψυχολόγο της μονάδας στην πόλη όπου εδράζει το Τμήμα Σπουδών του. Εφόσον ο/η ψυχολόγος έχει τη συγκατάθεση του/της φοιτητή/τριας μπορεί να ενημερώσει τον/την ΣΚ για ζητήματα που αφορούν την πορεία των σπουδών του/της.  

Παράλληλα στο ρόλο του/της εκάστοτε ΣΚ θα είναι και το να συνεργάζεται με τους/τις ψυχολόγους της ΜΥΦΕΟ για την οργάνωση και προετοιμασία δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης του διοικητικού και διδακτικού/ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΔΜ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο/η ΣΚ θα επωμίζεται το βάρος της καταγραφής-ανάλυσης, ιεράρχησης και ενοποίησης των αναγκών για την οργάνωση των επιμορφώσεων. Παράλληλα οι ΣΚ δύνανται να συνεργάζονται με τους /τις ψυχολόγους παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη για την συγγραφή οδηγών, οι οποίοι θα διευκολύνουν το διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο. 

Η συνεργασία μεταξύ της ΜΥΦΕΟ και των Καθηγητών Συμβούλων Σπουδών ενισχύεται περισσότερο και με την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του ΠΔΜ (Αριθμός απόφασης: Γ1/ΠΣ28/23-09-2020).

Πολυτεχνική Σχολή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Μηνάς Δασυγένης (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών)

Τηλ: 2461056534

email: mdasygenis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ασημόπουλος (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)

Τηλ: 2461068148 

email: nasimopoulos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Χριστοφορίδης (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Τηλ: 2461068141

email: gchristoforidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Ιορδανίδης Ανδρέας 

email: aiordanidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Σαββίδης Σεραφείμ 

email: ssavvidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Τριανταφύλλου Αθανάσιος

email: atrianta@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Ασβεστά Αργυρώ

email: aasvesta@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Καπαγερίδης Ιωάννης

email: ikapageridis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Κυρατζής Νικόλαος

email: nkiratzis@uowm.gr 

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Σαχπάζης Κωνσταντίνος  

email: csachpazis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Χαραλαμπίδης Γεώργιος

email: chara@teiwm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Βατάλης Κωνσταντίνος

email: kvatalis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Γκούντας Ιωάννης

email: igountas@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Ασημίνα Ντομοπούλου

email: adomopoulou@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μαρνέλλος

Τηλ: 2461068218

email: gmarnellos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ταουσανίδης (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών του πρώην ΤΕΙ)

Τηλ: 2461068070

email: ntaousanidis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρίας Φροντιστής (για τους φοιτητές των Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος)

email: zfrontistis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γούλα (για τους φοιτητές του Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ)

email: mgoula@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Τρύφωνας Μαυροπαλιάς

Τηλ: 2385055046

email: tmavropalias@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Δόμνα Μιχαήλ

Τηλ: 23850-55124

email: dmihail@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Δημητριάδου

Τηλ: 23850-55015

email: adimitriadou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Αμαλία Τριανταφυλλίδου

email: atriantafylidou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

Σχολή Καλών Τεχνών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Βασιλείου

Τηλ: 23850 55540

email: kvasileiou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Σίσκος

email: esiskos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Σερδάρης

email: pserdaris@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Νίκλης (Α’ έτος σπουδών)

email: dniklis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Μπλάντα (Β’ έτος σπουδών)

Τηλ: 2461068065

email: eblanta@teiwm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κυριαζόπουλος (Γ’ έτος σπουδών)

Τηλ: 2461068188

email: kyriazog@teiwm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Ανδρονίκη Καταραχιά (Δ’ έτος σπουδών)

Τηλ: 2461068187

email: akatarachia@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Σίσκου

Τηλ: 23850-36382

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Γρηγόρης Γιανναράκης

Τηλ: 2462061623

email: ggiannarakis@uowm.gr

Πόλη: Γρεβενά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μπακούρος

Τηλ: 24610 56660-4

email: ylb@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Σοφία Αναστασιάδου

Τηλ: 23850-55097

email: sanastasiadou@uowm.gr

Πόλη: Γρεβενά

Σχολή Θετικών Επιστημών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρούλα Καλογηράτου 

email: zkalogiratou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Μιχάλας

email: amichalas@uowm.gr 

Πόλη: Καστοριά

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Φωκίωνας Παπαθανασίου (πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας),

Τηλ: 23850 54615

email: fpapathanasiou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Μέλφου (Κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας)

Τηλ:2385054655

Τηλ:2461068000

email: kmelfou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ζαραλής (Κατεύθυνση ζωικής παραγωγής)

email: kzaralis@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Αρσένιος Τσιότσιας (Κατεύθυνση ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων)

Τηλ: 23850 54657

email: atsiotsias@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Κατεύθυνση φυτικής παραγωγής)

Τηλ: 23850 54614

email: ipapadopoulos@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Σχολή Επιστημών Υγείας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Αργύριος Πλιάτσιος

Τηλ: 2461040161-5

email: apliatsios@teiwm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Κουράκος (για το 1ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email: –

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Τζητηρίδου (για το 2ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email: –

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Παπουτσής (για το 3ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email: –

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Σεραφείμ Σαββίδης (για το 4ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email: –

Πόλη: Πτολεμαΐδα