Για την υποστήριξη των Φοιτητών Eυπαθών/Ευαίσθητων Kοινωνικά Oμάδων (ΦΕΚΟ) σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, ενεργοποιούμε το θεσμό του Καθηγητή-Συμβούλου Σπουδών (ΚΣΣ). Ως Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα (Ν 4019/2011). Ενδεικτικά ΦΕΚΟ φοιτητές/τριες μπορεί να είναι τα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α), φοιτητές/τριες με οικονομική αδυναμία, μετανάστες/τριες, πρόσφυγες/ισσες, Ρομά, φοιτητές/τριες με ψυχικά θέματα, φοιτητές/τριες με σοβαρές παθήσεις, φοιτητές/τριες στο φάσμα του αυτισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. Ν.4009/2011, οι ΚΣΣ καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους φοιτητές/τριες στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές/τριες και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.

Ο/Η ΚΣΣ είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στον οποίο οι ΦΕΚΟ μπορούν να απευθυνθούν και να τον συμβουλεύονται για θέματα των σπουδών τους. Ο/Η ΚΣΣ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), των ΦΕΚΟ και των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Τμημάτων. Ειδικότερα, ο/η ΦΕΚΟ μπορεί να ενημερώσει την ΜΥΦΕΟ για το θέμα που τον/την απασχολεί μιλώντας στον/στην εκάστοτε ψυχολόγο της μονάδας στην πόλη όπου εδράζει το Τμήμα Σπουδών του. Εφόσον ο/η ψυχολόγος έχει τη συγκατάθεση του/της φοιτητή/τριας μπορεί να ενημερώσει τον/την ΚΣΣ για ζητήματα που αφορούν την πορεία των σπουδών του/της.  

Παράλληλα στο ρόλο του/της εκάστοτε ΚΣΣ θα είναι και το να συνεργάζεται με τους/τις ψυχολόγους της ΜΥΦΕΟ για την οργάνωση και προετοιμασία δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης του διοικητικού και διδακτικού/ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΔΜ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ο/η ΚΣΣ θα επωμίζεται το βάρος της καταγραφής-ανάλυσης, ιεράρχησης και ενοποίησης των αναγκών για την οργάνωση των επιμορφώσεων. Παράλληλα οι ΚΣΣ δύνανται να συνεργάζονται με τους /τις ψυχολόγους παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη για την συγγραφή οδηγών, οι οποίοι θα διευκολύνουν το διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο. 

Η συνεργασία μεταξύ της ΜΥΦΕΟ και των Καθηγητών Συμβούλων Σπουδών ενισχύεται περισσότερο και με την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του ΠΔΜ (Αριθμός απόφασης: Γ1/ΠΣ28/23-09-2020).

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό των Καθηγητών Συμβούλων Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ

Πολυτεχνική Σχολή

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Μηνάς Δασυγένης (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών)

Σταματία Μπίμπη (αναπληρ.)

Τηλ: 2461056534

email: mdasygenis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ασημόπουλος (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)

Παντελής Αγγελίδης (αναπληρ.)

Τηλ: 2461068148 

email: nasimopoulos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Στημονιάρης (για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Κων/νος Γαύρος (αναπληρ.)

Τηλ: 2461 0 40161

email: dstimoniaris@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ασβεστά Αργυρώ

Τηλ: aasvesta@uowm.gr 

email: aasvesta@uowm.gr 

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ασημίνα Ντομοπούλου

email: adomopoulou@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μαρνέλλος

Τηλ: 2461068218

email: gmarnellos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Τασιάς  

Τηλ: +30 2461056643 (Γραφείο 105)

email: ktasias@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρίας Φροντιστής (για τους φοιτητές των Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος)

email: zfrontistis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γούλα (για τους φοιτητές του Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ)

email: mgoula@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Τρύφωνας Μαυροπαλιάς

Τηλ: 2385055046

email: tmavropalias@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Γαργαλιάνος Σταμάτης

Τηλ: 23850-55119

email: sgargalianos@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Φλωρά

Τηλ: 

email: kflora@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Αμαλία Τριανταφυλλίδου

email: atriantafylidou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

Σχολή Καλών Τεχνών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Βασιλείου

Τηλ: 23850 55540

email: kvasileiou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Σίσκος

email: esiskos@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Σερδάρης

email: pserdaris@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Νίκλης

email: dniklis@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη


 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Σίσκου (για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ)

Τηλ: 23850-36382

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Βλάχβεη Ασπασία (Για τους πρωτοετείς)

Τηλ:+30 2467087201

Πόλη: Καστοριά

email: avlahvei@uowm.gr


Ονοματεπώνυμο: Δριτσάκη Μελίνα (Για τους πρωτοετείς)

Τηλ: +302467087060

Πόλη: Καστοριά

email: mdritsaki@uowm.gr


Ονοματεπώνυμο: Λασπίτα Σταυρούλα (Για τους πρωτοετείς)

Τηλ:+302467087060

Πόλη: Καστοριά

email: slaspita@uowm.gr


Ονοματεπώνυμο: Μονοβασίλης Θεόδωρος (Για τους πρωτοετείς)

Τηλ:+30 2467087197

Πόλη: Καστοριά

email: tmonovasilis@uowm.gr


Ονοματεπώνυμο: Τσιτούρας Αντώνιος (Για τους πρωτοετείς)

Τηλ: +302467087060

Πόλη: Καστοριά

email: atsitouras@uowm.gr


Ονοματεπώνυμο: Τσούνης Νικόλαος (Για τους πρωτοετείς)

Τηλ:+30 2467087197

Πόλη: Καστοριά

email: ntsounis@uowm.gr


Ονοματεπώνυμο: Πρόδρομος Τσινασλανίδης (για όλα τα ακαδημαϊκά έτη του νέου Προγράμματος Σπουδών)

Τηλ: 2467087063

email:ptsinaslanidis@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά


Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Κορωνάκη (για όλα τα ακαδημαϊκά έτη του νέου Προγράμματος Σπουδών)

Τηλ: 2467087063

Email: ekoronaki@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Γρηγόρης Γιανναράκης

Τηλ: 2462061623

email: ggiannarakis@uowm.gr

Πόλη: Γρεβενά

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μπακούρος

Τηλ: 24610 56660-4

email: ylb@uowm.gr

Πόλη: Κοζάνη

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Αυλογιάρης Γεώργιος

Τηλ: 

email:aff00084@uowm.gr

Πόλη: Γρεβενά

Σχολή Θετικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρούλα Καλογηράτου 

email: zkalogiratou@uowm.gr

Πόλη: Καστοριά

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωτιάδης

Τηλ: 24670 87262

email: dfotiadis@uowm.gr 

Πόλη: Καστοριά

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Μέλφου (Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας)

Τηλ:2385054655

Τηλ:2461068000

email: kmelfou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Πέμπτη 12:00- 14:00

https://zoom.us/my/uowm.agro6


Ονοματεπώνυμο: Αριστείδης Παπαπαναγιώτου (κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας)
Τηλ:23850 54626
email: apapanagiotou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Παρασκευή 15:00-16:00

https://zoom.us/my/uowm.agro6 


Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ζαραλής (Κατεύθυνση ζωικής παραγωγής)

email: kzaralis@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Δευτέρα 09:00:10-00

https://zoom.us/my/uowm.agro6


Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τσακίρης (Κατεύθυνση ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων)
Τηλ: 23850 54656
email: itsakiris@uowm.grm.gr

Πόλη: Φλώρινα
Δευτέρα 14:00-15:00

https://zoom.us/my/uowm.agro6 


Ονοματεπώνυμο: Θεανώ Λαζαρίδου (Κατεύθυνση φυτικής παραγωγής)

Τηλ: 23850 54623

email: tlazaridou@uowm.gr

Πόλη: Φλώρινα

Τετάρτη 13:00-15:00

https://zoom.us/my/uowm.agro6

Σχολή Επιστημών Υγείας

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Αργύριος Πλιάτσιος

Τηλ: 2461040161-5

email: apliatsios@teiwm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Κουράκος (για το 1ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email:mkourakos@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Μαρία Τζητηρίδου (για το 2ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email:mtzitiridou@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Παπουτσής (για το 3ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email: dpapoutsis@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα


Ονοματεπώνυμο: Σεραφείμ Σαββίδης (για το 4ο έτος σπουδών)

Τηλ: –

email: ssavvidis@uowm.gr

Πόλη: Πτολεμαΐδα