Τελευταία νέα

Βιωματικά Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Ζητήματα στη Φλώρινα: «Κακοποίηση Γυναικών»

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση στην πόλη της Φλώρινας σειράς Βιωματικών Εργαστηρίων Ευαισθητοποίησης για Κοινωνικά Ζητήματα. Το πρώτο εργαστήριο θα αφορά την «Κακοποίηση Γυναικών» και θα υλοποιηθεί και με τη υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Ιδρύματος.

Περισσότερα
Ιθάκες-Ταξίδια Ζωής: Πρώτη ομιλία

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την πρώτη ομιλία της φοιτητικής ομάδας “Ιθάκες: Ταξίδια Ζωής”

Περισσότερα
Κοζάνη: Προβολή της ταινίας “Mary and Max.”

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα
Ημερίδα Ψυχοκοινωνικού Διαλόγου στην Κοζάνη-10/2/2023, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) συμμετέχει στην ημερίδα ψυχοκοινωνικού διαλόγου, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 10/2/2023 στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης μεταξύ 9.00-14.00 μ.μ. και διοργανώνεται από την Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΕΨΥΚΑ) και το Δήμο Κοζάνης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Η ημερίδα έχει τίτλο “Ο ρόλος των Φορέων Ψυχικής Υγείας και Κοινωνίας των Πολιτών στην Ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας”.  

Περισσότερα
Νέα Ημερομηνία: Προβολή της ταινίας “Το τέλειο χτύπημα” (The Best Offer)

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα
Κοζάνη: Προβολή της ταινίας “Το τέλειο χτύπημα” (The Best Offer)

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα
Έναρξη εθελοντικής ομάδας μουσικής για την πόλη της Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) στο πλαίσιο οργάνωσης εθελοντικών δράσεων ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών φοιτητικών ομάδων. Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία μουσικών σχημάτων διαφορετικών ειδών μουσικής. Οι μουσικές ομάδες θα βρίσκονται υπό την μουσική εποπτεία του κ. Τσαχουρίδη Κωνσταντίνου ΠΔ/407 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα
Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ 2022-2023

Ενημερώνουμε τον φοιτητικό πληθυσμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ότι με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως στο με Αρ. Πρωτοκόλλου 1265/14-4-2022 έγγραφό της, οι Υποτροφίες Στέγης οι οποίες χορηγούνταν σε φοιτητές και φοιτήτριες ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και 

Περισσότερα
Κοζάνη: Προβολή της ταινίας “Ο Ψαλιδοχέρης”

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση κινηματογραφικής προβολής. 

Περισσότερα